طراحی سازه بهینه

طراحی سازه بهینه در این مقاله قصد داریم به طور مختصر طراحی بهینه سازه های شهری و صنعتی را شرح دهیم. همانطور که می دانیم

اصول مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

انتظارات عملکردی پارامترهای مربوط به بهبود عملكرد ساختمان و سطح بهره‌دهی آن در همه ساختمان‌ها لزوماً با هم يكسان نمی باشد. به منظور انجام مطالعات