ویلایی شهرک دریا بیشه -رویان

ویلایی - لواسان بزرگ

شهرک ویلایی سوسره - بابلسر

آریا پارک - فردیس

استخر مجموعه کشتیرانی-شیان

رستوران ریحون - شهرک غرب