طراحی ابنیه و سازه

شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان با هدف انجام پروژه ­های ابنیه و سازه براساس حوزه فعالیتهای تعریف شده در اساسنامه و با توجه به تجارب مدیران و کارشناسان شرکت، انجام فعالیت هایی با محوریت بهینه سازی طراحی ها را رویکرد خود قرار داده است.

Info@Imensazan-Co.Com

شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان پیشرو در عملیات، بر طبق استاندارد لازم می باشد که با رویکرد تعهد در کار در راستای دست یابی به طراحی هایی با رویکرد توجیه فنی و مالی گام برداشته و اعتقاد ما این است. تجربه و کیفیت در اجرای پروژه ها ما را به زودی به یک دپارتمان طراحی سازه برتر تبدیل می نماید. اعم فعالیت دپارتمان سازه به شرح زیر می باشد:

1) انجام مطالعات فاز صفر پروژه (امکان سنجی)

2) طراحی نقشه های فاز 1و 2 سازه، معماری، برق و مکانیک

3) تهیه نقشه های اجرایی بصورت کد گذاری دتایل های اجرایی

4) تهیه نقشه های ازبیلت و انطباق آن با نقشه های مصوب

5) تدوین شناسنامه فنی جهت اخذ پایان کار

6) طراحی نما بصورت دو بعدی و سه بعدی

7) انجام آزمایشات مکانیک خاک بصورت دستی و ماشینی

8) انجام تست های جوش، تست رنگ، خوردگی، بتن و کشش میلگرد

9) گواهی و تایید هر گونه نقشه توسط کارشناسان نظام مهندسی و کارشناسان رسمی دادگستری

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید.