طراحی سازه بهینه

طراحی سازه بهینه

در این مقاله قصد داریم به طور مختصر طراحی بهینه سازه های شهری و صنعتی را شرح دهیم.

همانطور که می دانیم بخش های مختلف شکل گیری یک پروژه شامل امکان سنجی ، مطالعات فاز صفر ، طراحی فاز 1 ، طراح

فاز 2 ، طراحی نقشه های چون ساخت یا اجرایی ، اجرای پروژه ، تهیه نقشه های اجرا شده (ازبیلت) و تهیه شناسنامه فنی

بر اساس بانک اطلاعات پروژه می باشد.

با نگاه اجمالی به موارد شرح داده شده در بالا ، در می یابیم از لحاظ نمودار شکست زمانبندی پروژه ، مراحل طراحی حدود

15% و از لحاظ نمودار شکست برنامه مالی پروژه مراحل طراحی حدود 3 تا 7% هزینه پروژه را شامل می شوند به عبارت دیگر

طراحی بخش بسیار مهم و مبنایی پروژه را شامل می شود و می تواند تبعین کننده نقشه راهبردی پروژه به عنوان یک بنچ

مارک و یا یک نقطه ثقل و در بعضی موارد به عنوان پاشنه آشیل عمل نماید.

به طور اختصار می توان یک طرح بهینه را این طور تعریف نمود که با در نظر گرفتن الزامات فنی و آیین نامه های روز دنیا بتوان

بیشترین بهره بری حاصل از طراحی در جهت نیل به اهداف پروژه را میسر سازد.

حال با تغییر وزن هر یک از پارامترهای فرمول فوق به صورت تصاعدی می توان از اهداف یک طرح بهینه دور شد پس بسیار

ضروریست کارفرمایان محترم با در نظر گرفتن الزامات یک طراحی بهینه افق بسیار روشنی را در آینده پروژه خود ترسیم نمایند

از آنجا که اکثریت کارفرمایان نسبت به علم طراحی مهندسی شناخت کاملی ندارند و یا فاقد تحصیلات آکادمیک می باشند باید

به این نکته توجه داشته باشند پروسه مطالعه و طراحی پروژه خود را به یک شرکت مهندسی صاحب صلاحیت سپرده تا با

بهینه ترین هزینه به نتایج بسیار مفید دست یابند همچنین ذکر این نکته از این منظر حائز اهمیت می باشد ، اشخاصی که  با

هزینه های بسیار نازل مبحث طراحی را به انجام می رسانند گاها از طرح های بسیار مبتدیانه و یا کپی برداری از طرح های

دیگران استفاده کرده در صورتی که هر پروژه دارای شرایط منحصربفرد می باشد و قابل تعمیم به پروژه دیگری نیست و یا برای

رهایی از الزامات آیین نامه ای و دست یابی سریعتر به نتایج دلخواه مبادرت به طراحی با ضرایب اطمینان بالا (اور دیزاین) می

نمایند و در نگاه اول شایدکارفرما با انتخاب این اشخاص هزینه های طراحی خود را 1 تا 2% هزینه های تمام شده کاهش دهند

ولی به خاطر طراحی حد بالا گاها هزینه های تمام شده سازه خود را ناخودآگاه تا 15% افزایش خواهند داد و با توجه به اینکه از

اطلاعات علمی کافی برخوردار نمی باشند هیچ گاه متوجه این ضرر وارده نخواهند شد .