تاییدیه غرفه نمایشگاهی

با توجه به قوانین شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران، مشارکت کنندگان در نمایشگاه که خود راسا اقدام به ساخت و احداث غرفه خود می کنند می بایست فرآیند ساخت و ساز و تهیه نقشه های اجرایی خود را به تایید مهندس عمران که دارای پروانه اشتغال بکار در زمینه نظارت از سازمان نظام مهندسی استان تهران می باشد، برسانند.

Info@Imensazan-Co.Com

مهندس ناظر غرفه سازی در گام اول می بایست با کنترل نقشه های اجرایی ، پایداری و ایستایی غرفه را در مقابل نیروهای ثقلی و احیانا جانبی موجود (باد) کنترل نمایند و با در نظرگرفتن پایداری سایر اجزا و المان ها نظیر دهانه ها، ماشین آلات، ویترین ها، سکوها و … اقدام به تایید نقشه های اجرایی غرفه نموده و نقشه ها را در گام دوم ممهور نمایند و با تکمیل فرم های مربوطه از جمله فرم شماره (102الف) کلیه مسئولیت های ناشی از طراحی و ساخت غرفه ها را مطابق با مقررات ملی ساختمان، استانداردهای بین المللی، ضوابط فنی و اصول ایمنی و همچنین مقررات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران بر عهده گیرند.

لازم به ذکر است تنها مهندسین دارای تجربه در زمینه تجزیه و تحلیل بار های وارده به سازه ها و آشنا به مقررات نمایشگاهها و مقررات ملی ساختمان قادر خواهند بود این کنترل ها را انجام داده و طرح های مورد نظر را گواهی و تایید نمایند.

گروه مهندسین مشاور ایمن سازان مفتخر است با اتکا به داشتن مهندسین با تجربه و فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر ایران، وظیفه خطیر مهندسی نظارت غرفه های نمایشگاه را به نحو احسن و مطمئن بر عهده گیرند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید.