تاییدیه استحکام بنا

تاییدیه استحکام بنا

ارائه برگه استحکام بنا و تعهد نظارت به منظور تایید استحکام و پایداری سازه ، پس از تغییر کاربری سازه های مسکونی به اداری یا تجاری و بالعکس ، اضافه اشکوب ، کاهش و اضافه متراژ زیربنا ، بازسازی کلی ساختمان ، مقاوم سازی ساختمان ، بهینه سازی بنا و اخذ پایانکار ساختمان های قدیمی توسط مهندسین رشته عمران که همزمان دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی در دو گروه نظارت و طراحی می باشند صادر خواهد شد.

Info@Imensazan-Co.Com

باید توجه نمود هزینه برگه استحکام بنا جهت موارد فوق به عواملی از قبیل تعداد طبقات ، متراژ زیر بنا و سن بنا بستگی داشته و از جدول تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تعیین شده و پس از استعلام اصالت برگه استحکام بنا توسط مالک (کارفرما) در دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران طبق فیش صادره توسط مالک پرداخت خواهد شد. در بعضی از مناطق شهرداری تهران که برای برگه استحکام بنا فیش صادر نمی شود هزینه برگه استحکام بنا به شکل توافق فی مابین گروه مهندسین مشاور ایمن سازان و مالک (کارفرما) انجام خواهد شد.

هزینه تایید استحکام بنا جهت دایر نمودن مهدکودک ، مراکز پیش دبستانی ، مدارس غیرانتفاعی ، مراکز فرهنگی و خانه سالمندان توافقی می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید.